et intensivt forløb i

Transformerende Ledelse

Et transformerende lederudviklingsforløb skræddersyet til dig eller dit team.

Sæt større kraft bag lederskabet ved at lede med fornuften og hjertets visdom. 

 

Vi arbejder med transformerende ledelse,
som giver stærkere organisationer og resultater

Ledelse er ikke længere en heltegerning, men en kollektiv social proces. Derfor er der behov for ledere, der bevidst leder relationerne og dynamikker i gruppen fra et medmenneskeligt sted.

Vi vil lære dig det nye bevidsthedsniveau, hvor hjernens og hjertets intelligens arbejder sideløbende, og du forstår at kende forskellen og bruge dem rettidigt.

Det kræver mod, at tage de første skridt til at bedrive transformerende ledelse. Det kræver, at du er faciliterende, opmærksom og kan fornemme, hvornår du og andre er ved snuble over eget ego.

Det betyder mindre fokus på motivation og mere på oplevelsen af meningsfuldhed. Det gøres ved at have øre for formål, kald og behov.

De, der formår dét, baner med en ny form for HANDLEKRAFT, vejen til fremtidens ledelse. Her skabes stærke, langtidsholdbare resultater og organisationer ved at træde til side og sætte mennesker, værdier og et højere formål i første række.

Fremtidens ledere har modet til at lede ud fra indre visdom, fra hjertet, med egen VÆRENSKRAFT, koblet med velkendte kognitive strukturer. Det giver handlekraft med værenskraft. Det kan læres, for det sker ikke af sig selv. Mange snakker om det, men få formår det.

Hvem er forløbet for?

Transformerende Ledelse er et skæddersyet forløb til dig eller dit team. Det er relevant, hvis du eller I som team står over for store forandringer, en ambitiøs strategi, er nye sammen eller vil kunne mere og bedre sammen. 

Din virksomhed er international og jeres ydelser videnstunge. Det er afgørende for jeres ydelser og konkurrenceevne, at samarbejdet på tværs af lande og områder fungerer godt – og hurtigt.

Handlekraft med Værenskraft

At koble fornuften med hjertets visdom, giver en ny form for handlekraft. En evne, som rækker længere med et helhedsorienteret og globalt udsyn.

På de 3 dele opnår du

Forløbet i tre dele

Del 1 - Ledelseskraft

På del 1 bliver du introduceret til teorien bag Transformerende Ledelse, og hvordan du omsætter teorien til i praksis at kunne skabe strategiske skift i din organisation og navigere som fremtidens leder. 

Vi analyserer, din organisations bevidsthedsniveau i forhold til den nuværende ledelsesform og hvilken form, der er  behov for i fremtiden. 

Du får skarpt fokus på, hvilke grundlæggende overbevisninger og vaner du kan ændre for at skabe nye måder at arbejde på. På den måde kan du som leder løfte samarbejdet eksternt, internt og på tværs i virksomheden.

Du tager hul på din vision og indsatser for din fremtidige ledelsesstil.

Del 2 - VæreNSkraft

På del 2 får du fat i din værenskraft.
Du lærer at lytte med nærvær og empati. På den måde kan du opfange potentialet i samtalen, situationen, og i personen – og ikke bare det, der er.

Ledelse er båret af tillid. Derfor arbejder vi med hvilke spændinger og muligheder, der er i dit netværk, og udforsker hvordan du kan skabe mere tillid og opnå mere indflydelse. Dermed giver forløbet dig metoder til bevidst at skabe tillid og øge tillidsniveauet mellem dig og medarbejdere, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

I forløbet bliver du udfordret på dine overbevisninger, der kan få dig til at snuble i dit ego og blokerer for, at du kan skabe mere sammen med andre.

Du finder altså din værenskraft og uudnyttede potentialer som leder.  

kompas

Del 3 - handlekraft

På del 3 skaber du dit ledelseskompas. Det består af dit formål, relationer, potentialer – og de resultater, som du vil skabe som leder. 

Dine indsigter og intentioner bliver skærpet og omsat til konkrete handlinger.

Med afsæt i din værenskraft og specifikke situationer sætter du skarpt på at lede transformerende. Du får styrket din ledelseskraft – og evnen til at få mere fokus, tillid, innovation og resultater ind i dit lederskab.

Du afslutter forløbet med et tydeligt fundament for en personlig praksis, der sikrer, at din ledelse er forankret i din hverdag – til gavn for andre.

”Fantastisk vidensindsprøjtning! Carla insisterer på, at du sætter dig selv og dit lederskab i perspektiv.
Du bliver beriget og klogere – med klare idéer til hvordan du vil tilføre dit lederskab nye veje.”

Testimonials

Afspil video

MATIAS DE PLACE

Senior HR-Director, Lundbeck A/S

Afspil video

MariA LouisA Højbjerg

Underdirektør, Kommunikation & IT Ældre Sagen

Afspil video

MARIE LOUISE SACHS GRAUBALLE

HR-Director, Nets A/S

Perspektiv

Mit perspektiv er formet af mange års erfaring som leder, coach, terapeut og underviser. I løbet af min karriere har jeg bevæget mig op i ledelseshierarkierne, nationalt og internationalt drevet af at skabe resultater og aftryk. 

Jeg har bevæget mig fra at at være uovervindelig til at blive mere ydmyg i mit lederskab. Succes og modgang har lært mig balancen mellem at være en del af fællesskabet – og at turde stå alene når det virkelig gælder. 

Jeg er dybt optaget af mennesker og dynamikker, transformationer, og jeg bliver aldrig træt af at blive klogere på dette. 

Mit perspektiv trækker på mange traditioner, men bygger især på inspiration fra bl.a. Jung, Yalom, Senge, Tolbert, Richard Barret, Keagan, Ken Wilber samt Otto Scharmer. Fælles for disse forskere er, at de ligesom jeg, er optaget af at forstå de psykologiske og systemiske aspekter af organisationer, og hvordan man skaber læring og transformation på individuelt og organisatorisk niveau. Lige så vigtigt er det at forstå, hvornår læring og transformation ikke sker – selvom ønsket er der.

Om underviseren

Jeg ønsker at udvikle nye perspektiver på ledelse og bidrage til transformerende ledelse på såvel individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau. Med afsæt i værenskraft kobler jeg formål, resultater, unikhed og fællesskab sammen, så det bliver til kollektiv handlekraft.

Jeg er eksistentialist og humanist – og meget mere. Det betyder, at jeg påtager mig livet og ledelse som en gave – og en opgave. 

Carla Leilani Packness

Carla Leilani Packness, grundlægger af Packness – Brave Business, er en erfaren underviser, coach og psykoterapeut, som har arbejdet med udvikling af mennesker, teams og organisationer i mere end 20 år. Derudover har hun været mellemleder, topleder og direktionsmedlem i globale virksomheder indenfor nydelses – og fødevareindustrien. 

Carla har ledet og gennemført globale transformationer, opkøb, fusioner, integrationer og re-organiseringer, og hun bidrager til, at disse processer sker med både forretning og mennesket for øje. Hendes fokus er på det personlige lederskab og håndtering af konkrete udfordringer i såvel professionelt som privat regi. Carlas særkende er, at hun arbejder med modet som livskraft og hjælper med at mobilisere mod i den enkelte og i organisationer, som trænger til retning. 

Cand.merc. fra Copenhagen Business School, efteruddannet i strategi på INSEAD, Psykoterapeut (MPF) fra ID Academy og certificeret stresscoach.

Vil du høre mere om forløbet?

Kontakt mig på mail eller telefon

22 33 83 98

Vil du høre mere om kurset?

Kontakt mig på mail eller telefon

22 33 83 98

Carla Leilani Packness