lederkursus

Transformerende Ledelse

Et transformerende lederudviklingsforløb.

Sæt større kraft bag dit lederskab ved at lede med fornuften og hjertets visdom. 

3 intensive dage

 

Den 25.- 27. oktober 2021

Vi arbejder med transformerende ledelse,
som giver stærkere organisationer og resultater

Ledelse er ikke længere en heltegerning, men en kollektiv social proces. Derfor er der behov for ledere, der bevidst leder relationerne og dynamikker i gruppen fra et medmenneskeligt sted.

Vi vil lære dig det nye bevidsthedsniveau, hvor hjernens og hjertets intelligens arbejder sideløbende, og du forstår at kende forskellen og bruge dem rettidigt.

Det kræver mod, at tage de første skridt til at bedrive transformerende ledelse. Det kræver, at du er faciliterende, opmærksom og kan fornemme, hvornår du og andre er ved snuble over eget ego.

Det betyder mindre fokus på motivation og mere på oplevelsen af meningsfuldhed. Det gøres ved at have øre for formål, kald og behov.

De, der formår dét, baner med en ny form for HANDLEKRAFT, vejen til fremtidens ledelse. Her skabes stærke, langtidsholdbare resultater og organisationer ved at træde til side og sætte mennesker, værdier og et højere formål i første række.

Fremtidens ledere har modet til at lede ud fra indre visdom, fra hjertet, med egen VÆRENSKRAFT, koblet med velkendte kognitive strukturer. Det giver handlekraft med værenskraft. Det kan læres, for det sker ikke af sig selv. Mange snakker om det, men få formår det.

Hvem deltager?

  • Du er erfaren leder, projektleder eller selvstændig ejer.
  • Du søger nye måder at lede på, som ikke er baseret på gængse high-performance management teknikker.
  • Du har en del års erfaring som leder, og er nået til et punkt, hvor du ved, at du kan få mere ud af dig selv og andre.
  • Du er nu nået dertil, hvor du ønsker at arbejde med din evne til at stå bagved fremfor at gå forrest.
  • Du ønsker at arbejde med at skabe commitment fremfor at trække læsset.
  • Du er forbi det punkt, hvor ledelse er en helterolle og værktøjer.
  • Du ved nu, at det handler om, at du tør lede i kraft af, hvem du er. På din måde, med dit unikke aftryk.
  • Du brænder for ledelse.

Handlekraft med Værenskraft

At koble fornuften med hjertets visdom, giver en ny form for handlekraft. En evne, som rækker længere med et helhedsorienteret og globalt udsyn.

På de 3 dage opnår du

Program for kurset

Dag 1 - Ledelseskraft

På dag 1 bliver du introduceret til teorien bag Transformerende Ledelse, og hvordan du omsætter teorien til i praksis at kunne skabe strategiske skift i din organisation og navigere som fremtidens leder. 

Vi analyserer, din organisations bevidsthedsniveau i forhold til den nuværende ledelsesform og hvilken form, der er  behov for i fremtiden. 

Kurset giver dig værktøjer til at rette skarpt fokus på, hvilke grundlæggende overbevisninger og vaner du kan ændre for at skabe nye måder at arbejde på. På den måde kan du som leder løfte samarbejdet eksternt, internt og på tværs i virksomheden.

Du tager hul på din vision og indsatser for din fremtidige ledelsesstil med værktøjer fra dagens læring.  

Dag 2 - VæreNSkraft

På dag 2 får du fat i din værenskraft.
Du lærer at lytte med nærvær og empati. På den måde kan du opfange potentialet i samtalen, situationen, og i personen – og ikke bare det, der er.

Ledelse er båret af tillid. Derfor arbejder vi med hvilke spændinger og muligheder, der er i dit netværk, og udforsker hvordan du kan skabe mere tillid og opnå mere indflydelse. Dermed giver kurset dig metoder til bevidst at skabe tillid og øge tillidsniveauet mellem dig og medarbejdere, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

I forløbet bliver du udfordret på dine overbevisninger, der kan få dig til at snuble i dit ego og blokerer for, at du kan skabe mere sammen med andre.

Du finder altså din værenskraft og uudnyttede potentialer som leder.  

kompas

Dag 3 - handlekraft

På dag 3 skaber du dit ledelseskompas. Det består af dit formål, relationer, potentialer – og de resultater, som du vil skabe som leder. 

Dine indsigter og intentioner bliver skærpet og omsat til konkrete handlinger.

Med afsæt i din værenskraft og specifikke situationer sætter du skarpt på at lede transformerende. Du får styrket din ledelseskraft – og evnen til at få mere fokus, tillid, innovation og resultater ind i dit lederskab.

Du afslutter dagen med et tydeligt fundament for en personlig praksis, der sikrer, at din ledelse er forankret i din hverdag – til gavn for andre.

”Fantastisk vidensindsprøjtning! Med fuld energi og indsigt åbner Carla og Chalotte feltet ”Transformerende Ledelse”. De insisterer på, at du sætter dig selv og dit lederskab i perspektiv. Du kommer beriget og klogere hjem – med klare idéer til hvordan du vil tilføre dit lederskab nye veje.”

Testimonials

Afspil video

MATIAS DE PLACE

Senior HR-Director, Lundbeck A/S

Afspil video

MariA LouisA Højbjerg

Underdirektør, Kommunikation, IT & HR, Ældre Sagen

Afspil video

MARIE LOUISE SACHS GRAUBALLE

HR-Director, Nets A/S

Perspektiv

Mit perspektiv er formet af mange års erfaring som leder, coach, terapeut og underviser. I løbet af min karriere har jeg bevæget mig op i ledelseshierarkierne, nationalt og internationalt drevet af at skabe resultater og aftryk. 

Jeg har bevæget mig fra at at være uovervindelig til at blive mere ydmyg i mit lederskab. Succes og modgang har lært mig balancen mellem at være en del af fællesskabet – og at turde stå alene når det virkelig gælder. 

Jeg er dybt optaget af mennesker og dynamikker, transformationer, og jeg bliver aldrig træt af at blive klogere på dette. 

Mit perspektiv trækker på mange traditioner, men bygger især på inspiration fra bl.a. Jung, Yalom, Senge, Tolbert, Richard Barret, Keagan, Ken Wilber samt Otto Scharmer. Fælles for disse forskere er, at de ligesom jeg, er optaget af at forstå de psykologiske og systemiske aspekter af organisationer, og hvordan man skaber læring og transformation på individuelt og organisatorisk niveau. Lige så vigtigt er det at forstå, hvornår læring og transformation ikke sker – selvom ønsket er der.

Om underviseren

Jeg ønsker at udvikle nye perspektiver på ledelse og bidrage til transformerende ledelse på såvel individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau. Med afsæt i værenskraft kobler jeg formål, resultater, unikhed og fællesskab sammen, så det bliver til kollektiv handlekraft.

Jeg er eksistentialist og humanist – og meget mere. Det betyder, at jeg påtager mig livet og ledelse som en gave – og en opgave. 

Carla Leilani Packness

Carla Leilani Packness, grundlægger af Packness – Brave Business, er en erfaren underviser, coach og psykoterapeut, som har arbejdet med udvikling af mennesker, teams og organisationer i mere end 20 år. Derudover har hun været mellemleder, topleder og direktionsmedlem i globale virksomheder indenfor nydelses – og fødevareindustrien. 

Carla har ledet og gennemført globale transformationer, opkøb, fusioner, integrationer og re-organiseringer, og hun bidrager til, at disse processer sker med både forretning og mennesket for øje. Hendes fokus er på det personlige lederskab og håndtering af konkrete udfordringer i såvel professionelt som privat regi. Carlas særkende er, at hun arbejder med modet som livskraft og hjælper med at mobilisere mod i den enkelte og i organisationer, som trænger til retning. 

Cand.merc. fra Copenhagen Business School, efteruddannet i strategi på INSEAD, psykoterapeut (MPF) fra ID Academy og certificeret stresscoach.

...Sammen med
Chalotte Fruergaard

Chalotte Fruergaard, grundlægger af Sophia Instituttet, har igennem mere end 25 år arbejdet med ledelse og udvikling. Hun har inspireret og guidet mennesker til indre fred, værdier, og adfærd, der brænder igennem. Hun er brobygger i mellem de gamle etablerede systemer og den spirende ny bevidsthed om ledelse. Den omhandler sammenhængskraft, helheder og balance imellem hoved og hjertet. Chalotte har mange års erfaring med at arbejde med leder- og medarbejderudvikling i store og små virksomheder. Hun er en erfaren international coach og underviser. Chalottes arbejde er i høj grad koncentreret omkring langtids-holdbar og modstandsdygtig ledelse – ledelse med hjertet, mindfulness m.m. Det at kunne lede sig selv fra sin kerne af fred, overblik og bevidsthed. Uddannet fra Copenhagen Business School, international Mentor Coach uddannelse, Yoga og meditationslærer, Mindfulness instruktør og forfatter til bogen ”Det handler om Kærlighed” (2009).

Hvor: Zieglers Gaard Nybrogade 12, 1203 K

Hvornår: 25.-27. oktober 2021 09.00 – 17.00 alle dage

Pris: 14.400,- ekskl. moms

Transport: Tog, bus og metro lige i nærheden

Spørgsmål? Skriv til carla@packnesspartners.com

Del på facebook
Facebook
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email
Luk menu